כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818

קבוצה א'

הגדל

1. גברים חרדים - העונים להגדרה שלהלן - יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודים בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות, ואשר עומדים באחת או יותר מההגדרות הבאות:

  • מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיומותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.
  • למדו בישיבה קטנה.
  • קיבלו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו- 1986 בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. גברים אשר יכלו לקבל פטור משירות צבאי, בהתאם לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו- 1986 בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית, אולם בחרו לבצע שירות צבאי/אזרחי ובלבד שטרם עברו יותר מ-5 שנים ממועד סיום שירותם.
  • היו זכאים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.

2. נשים בנות מיעוטים.

 

3. אנשים עם מוגבלות - לגביהם מתקיים אחד מאלה:

  • על פי קביעה בת תוקף של גורם מוסמך הוא בעל נכות של 20% לפחות.
  • חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבילים או יותר, על פי קביעה בת תוקף של גורם מוסמך.
  • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד קבע, לאחר שהמציא אישור רפואי מרופא מומחה רלבנטי, כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בשני הסעיפים הקודמים.

4. עולה חדש  - יוצאי אתיופיה - מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.

 

עבור לתוכן העמוד