כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818

חישוב גובה שובר

אחוז המימון המתקבל


 לחיצה על כל אחת מהקבוצות תוביל לאוכלוסיות היעד המשתייכות אלייה:          

htgfsvsd  

*לימודים במקצוע נדרש יקנו תוספת באחוז המימון ו 500 ש"ח למענק ההשמה.

**גובה שכר לימוד מקסמיאלי לחישוב המימון: עפ"י תקרת תקצוב שנקבעה לקורס או עלות הקורס בפועל, לפי הנמוך מביניהם.

***3 אבני הדרך הראשונות יחולקו בסכומים שווים.

****על בקשות שהוגשו עד ליום 7.5.2017 תחול הוראת הממונה על התעסוקה שהייתה בתוקף במועד הגשתן.  

  


  אופן מימוש השובר


 

תשלום ראשון - ישולם לאחר שהמשתתף החל את לימודיו בקורס. בצירוף נספח ד', אישור על רישומו בקורס וקבלה על גובה התשלום ששילם לבית הספר עבור הקורס, לא יאוחר מ-45 יום קלנדאריים מיום תחילת הקורס.

 

תשלום שני - ישולם לאחר תום מחצית משך הקורס, ובתנאי שהמשתתף נכח בלפחות 85% משעות הלימוד שהתקיימו עד לאותו מועד. בצירוף נספח ד'1 ואישור נוכחות, לא יאחור מ-30 יום קלנדאריים מתום מחצית משך הקורס.

 

תשלום שלישי - ישולם עם סיום הקורס בהצלחה והצגה של תעודת סיום הקורס, בצירוף נספח ד'2, עד 9 חודשים מיום סיום הקורס.

 

מענק השמה - ישולם לאחר סיום הקורס בהצלחה, בצירוף נספח ד'3 ולאחר שהוכח כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה כ עובד שכיר או כ עובד עצמאי . תוך לא יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס.

 

 
 

עבור לתוכן העמוד